Hizmetler

HİZMETLER

Kargo Hizmetleri

Genel Kargo

Paletli, sandıklı, rulo sac, levha sac, her tür boru, inşaat demiri, firkete, kangal, kütük, slab, mermer, balya, rulo kağıt, rulo kablo, torbalı, big-bag’li vb. yüklerin limanımızda tahliye ve yüklemeleri

Gerektiğinde söz konusu malların uygun yerlerde geçici depolama statüsünde depolanarak muhafaza edilmesi,

Tekrar terminal hizmetleri verilerek sevk edilmeleri,

Dökme Katı (Bulk)

Toplam 350 metre x 2 rıhtım boyu.

Min. 21 metre – Max 27 metre derinliğe (drafta) uygun her türlü gemi kabulü.

5 tondan 40 tona kadar her türlü yükü elleçleme imkanı sunan 5 adet elektrikli rıhtım vinci.

5 tondan 140 tona kadar farklı kaldırma kapasiteli vinçlerde kullanılan kavramalar polipler ve kantarmalar.

Posta başına 10.000 ton/gün’e ulaşılabilen dökme yüklerin tahmil/tahliyesi.

50.000 m2'lik toplam 250.000 m3 kapasitede dökme katı yüklerin depolanabilmesi,

Big bag‘li yükleme boşaltmalarda 4.000 ton/gün yükleme/boşaltma kapasitesi.

Her biri 2.112 m2 büyüklükte toplam 4 adet 7,5 mt istinat duvar üzeri 6,5 mt çelik konstrüksiyon imalatı gümrüksüz depolar.

Proje Kargo

Yeterli derinlikte (draft) rıhtımlar,

50.000 m2 (Sadece Proje Yükler için) beton açık depolama sahasında her tür proje yükün depolanması ve tekrar sevki mümkündür.

140 ton kaldırma kapasitesine sahip mobil vinçler

Her türlü proje için gerekli ekipman ve depolama yatırımlarında, talep sahiplerinin tekliflerini karşılayabilme.

Kargo Hizmetleri
Gemi Yan Hizmetleri

Gemi Yan Hizmetleri

Tatlı Su Verme
Rıhtımlarımızdaki vanalardan 24 saat tatlı su ikmali hizmeti.

Yakıt İkmali
Kara tankerleri ve deniz tankerleri ile yakıt ikmali hizmeti.

Barınma
Limana ait rıhtım ve iskelelere yanaşan gemilere verilen barınma hizmetleri. (Geminin bağlandığı veya demirlediği gün ile buralardan ayrıldığı gün tam gün olarak sayılır.)

Elektrik
Talep edilmesi durumunda gemilere elektrik bağlantısı hizmeti.

Pilotaj & Romörkaj Hizmetleri
Bu Hizmet bölgemizde Med&Marine tarafından 7/24 sağlanmaktadır.

Atık Kabul Tesisi

26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği ve 05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği çerçevesinde uygulanacak ücretler ve esasları hakkında tebliği kapsamında, limana yanaşan ve açıkta bulunan gemilere lisanslı atık alım araçları ile 7/24 deneyimli personel ile atık alım hizmeti verilmesi.

Avrupa standartlarında projelendirilmiş atık kabul tesisleri.

Tesise gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği kapsamında hizmet verilmesi.

Sintine suyu, slaç, atık yağ ve pis su atıkları için 1 adet 20m³ kapasiteli sıvı atık alım aracı ile her türlü katı ve kontamine atık için çöp konteyneri.

Marpol 73/78 kapsamında, toplam 360 m³ sıvı atık, 12 m³ katı atık depolama kapasitesiyle, gemilerden alınan atıkların geçici depolama hizmeti. 

Atıkların, seperasyon işlemine tabi tutularak, içerisindeki su miktarının minimize edilmesi.

Atık kabul tesisinden çıkan 1. kategori atık yağlar ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış geri kazanım tesislerine gönderimi.

Diğer atıkların, ek yakıt olarak kullanılmak üzere bertaraf tesislerine yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış taşıyıcı firmalar vasıtası ile yönetmelikler kapsamında sevk edilmesi.

Tüm atıkların çevre ve insan sağlığı gözetilerek yönetmelikler kapsamında depolanması, geri kazanım ve bertarafının sağlanması.

Tesiste oluşan atık sular, 2m³/saat kapasiteli kimyasal arıtma ünitemizde arıtılarak yönetmelikler kapsamında ilgili kuruluşlara deşarj edilmesi.

Atık Kabul Tesisi
Enüstkat Interactive