Sanayi amaçlı olarak kalsine edilmemiş petrol koku ve linyit/taş kömürleri ithalatı gerçekleştirilmektedir. İthal petrokokun menşei Venezuela ve ABD olup, ithal linyit/taş kömürlerinin ise menşei Güney Afrika ve Rusya’dır.

Sanayi amaçlı ürünlerimiz Petrol koku kullanım izni almış Çimento Fabrikaları, Kireç Fabrikaları, Tekstil Fabrikaları vb. sektörlerde kullanılmaktadır.

Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri


Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü/Linyit Özellikleri
Limit Değerler
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)
En çok %1 (+0,1 tolerans) (*)
Alt ısıl değeri (orjinalde)
En az 6500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)
En çok %36 (+1 tolerans)